Twój indywidualny numer rachunku bankowego do spłaty pożyczki możesz znaleźć:

 • na pierwszej stronie Umowy pożyczki w tabeli „Warunki Pożyczki”,

lub

 • na stronie www.minipozyczka.pl po zalogowaniu się do Panelu Klienta w zakładce "Spłata".

Pamiętaj o poniższych danych podczas spłaty:

Odbiorca: Primus Finance Sp. z o.o., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

Numer rachunku: w tym polu wpisujesz Twój indywidualny numer rachunku do spłat, który znajdziesz w umowie pożyczki lub w Panelu Klienta

Tytuł przelewu: Spłata pożyczki nr ... (Tutaj wpisujesz numer Twojej umowy pożyczki)

Aby dokonać spłaty, przejdź poniższe kroki:

 • wejdź na stronę główną www.minipozyczka.pl
 • wybierz przycisk “Zaloguj” w prawym górnym rogu, wpisz login i hasło
 • w menu bocznym Panelu wybierz zakładkę „Spłata”
 • na dole strony wybierz metodę płatności i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz zadzwonić do nas pod numer: +48 22 201 06 46.
Nasi konsultanci czekają aby udzielić Ci niezbędnych informacji.

Dzień spłaty zależy od tego na jak długo wziąłeś swoją pożyczkę.

Dzień ten wypadnie więc zazwyczaj 7, 14, 21 lub 30 dni od dnia, w którym kwota pożyczki została zaksięgowana na Twoim rachunku bankowym.

Oczywiście. Na życzenie wystawiamy każdemu Klientowi bezpłatnie harmonogram spłaty.

Tak.

Zawsze możesz spłacić swoją pożyczkę przed jej zakończeniem. Możliwa jest wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata pożyczki.

Loginem do Twojego Panelu Klienta jest Twój adres e-mail. Login więc nigdy się nie zmienia.

Natomiast hasło możesz odzyskać postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

 • na stronie głównej w prawym górnym rogu kliknij w przycisk „Zaloguj”
 • w wyświetlonym oknie kliknij w "Nie pamiętam hasła"
 • pojawi się nowe okno, w które wpisz swój adres e-mail
 • naciśnij przycisk "Ustaw nowe hasło"

W tym samym momencie na Twój adres e-mail wysyłamy link, który pozwoli Ci ustawić nowe hasło do logowania do Panelu Klienta na Minipozyczka.pl

Zawsze, gdy zbliża się termin spłaty Twojej pożyczki, masz do wyboru 2 opcje:

 • spłacić w całości swoją pożyczkę i zazwyczaj na drugi dzień po spłacie możesz zaciągnąć nową pożyczkę, zwykle z wyższą kwotą maksymalną
 • skorzystać z opcji przedłużenia spłaty Twojej pożyczki poprzez refinansowanie.

Więcej na temat możliwości zaciągnięcia kolejnej pożyczki znajdziesz tutaj

Jeżeli dochodzi do opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia Klientom odsetek związanych z nieterminową płatnością w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem www.minipozyczka.pl. Ponadto, Klient może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 22 201 06 46.

Wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązanie w tej trudnej dla Ciebie sytuacji.

Ile chcesz pożyczyć?
2 000 zł
Na jak długo?
30 dni
Termin spłaty 24.03.2017
Koszt pożyczki 1 500 zł
Kwota do spłaty 2 000 zł
RRSO 0.0 %
Formularz informacyjny Nota prawna Nota prawna
*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka do 500 złotych w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji do 500 złotych” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie alegotowka.pl/regulamin-promocji.pdf.

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka do 500 zł w promocji" (na dzień 06.01.2020): całkowita kwota pożyczki 500 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład na dzień 06.01.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka do 500 złotych w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji do 500 złotych” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie alegotowka.pl/regulamin-promocji.pdf.

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka do 500 zł w promocji" (na dzień 06.01.2020): całkowita kwota pożyczki 500 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład na dzień 06.01.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Zegar

Godziny pracy

pn. - pt.: 08:00 - 20:00

sob.: 08:00 - 15:00

Telefon

Telefon

22 201 06 46

E-mail

E-mail

kontakt@minipozyczka.pl

Primus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, telefon (+48) 22 201 06 46. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000594858. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.

zfp ssl
ssl